Obchodní podmínky

1) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si mužete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku našeho e-shopu.
U objednávek prosím uvádějte vaše jméno, příjmení, přesnou adresu včetne čísla popisného, PSČ a vaše platné telefonní číslo (nutné pro přepravce, v případě že se vám přepravce nedovolá, není možné vám zásilku doručit!).
Objednávky přijímáme pouze prostrednictvím e-shopu. Nebo e-mailem, nebo telefonicky
Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Každá objednávka je expedována samostatně a rovněž každá objednávka je spojena s úhradou poštovného.

Kupující tímto bere na vědomí, že předmět koupě bude vyroben na základě požadavků a úplné specifikace kupujícího v této objednávce. Kupující výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností seznámen a bere na vědomí, že není oprávněn k jakýmkoli změnám specifikace předmětu koupě po odeslání této objednávky, neboť případné změny nelze již ze strany výrobce realizovat. Kupující tímto výslovně potvrzuje, že jím určené specifikace jsou úplné a dle těchto žádá o dodání předmětu koupě.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám automaticky zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.
U některých objednávek (větší množství apod.), vás zkontaktujeme telefonicky, pro potvrzení objednávky. Objednávka je platná po neomezenou dobu, nebo dokud jí sám objednavatel nezruší.
Prodávající může objednávku zrušit/odmítnout při zpracování objednávky. Tento fakt bude zákazníkovi oznámen emailem.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušit objednávku lze pouze e-mailem a to pouze v případě pokud již nedošlo k její expedici! Pro zrušení vaší objednávky uvádějte vaše jméno, příjmení, tel.číslo a číslo vaší objednávky.

4) BALNÉ A PŘEPRAVNÉ

Balné neúčtujeme ! Objednané zboží Vám zašleme zásilkovou společností PPL jako dobírku(Česká Republika), přepravné činí 150,-Kč s DPH za zásilku do 30Kg a nepřesahující rozměry (A + B) x 2 + C = 280 cm , přičemž rozměr C (nejdelší) nesmí přesahovat 150cm.
Na Slovensko zasíláme zásilkovou společností za cca 290Kč, a to do váhy 30 Kg a nepřesahující rozměry (A + B) x 2 + C = 300 cm , přičemž rozměr C (nejdelší) nesmí přesahovat 150cm (ochranné klece neposíláme, pneumatiky a disky lze poslat pouze 2.kusy v jednom balíku).
V případě odesílání zahraničních,objemných, křehkých či nadměrných zásilek je cena poštovného individuální po dohodě se zákazníkem.
Na adrese pro doručení musí někdo převzít a zaplatit zboží. Nelze stanovit čas pro doručení, čas je stanoven trasou řidiče! Proto prosím uveďte vždy
telefonní číslo kde se s Vámi může spojit rozvozce zboží z přepravní společnosti. Uvádějte adresu dodání kde Vás rozvozce zastihne!!!

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od dvou dnů až do doby doručení od výrobce.
V případě, že některé zboží z vaší objednávky není skladem, odešleme vám část objednávky a chybějící zboží vám zašleme po naskladnění bez poštovného!
V případě vyprodání skladových zásob vámi objednaného zboží jsme nuceni vaši objednávku zrušit, popřípadě vyprodané zboží vyjmout z vaší objednávky, o čemž vás budemee-mailem informovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží je možná maximálně do 14 dní od převzetí zboží.
Před výměnou zboží je nezbytně nutné nás kontaktovat mailem, jinak nebude zásilka převzata!!! Následně po vzájemné dohodě stačí zboží zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Na tuto zásilku prosíme vyznačte zřetelným způsobem, že se jedná o výměnu zboží.
Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.
Výměna zboží u výprodejového zboží je možná pouze v případě aktualní skladové dostupnosti.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem.
Záruka na nové zboží je 24 měsíců, záruka na použité zboží je 12 měsíců.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady.
Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Při přebírání zboží zkontrolujte obal. Pokud naleznete poškození, zásilku přeberte a do předávacího protokolu napište výstrahu o poškození.

Záruka se nevztahuje na:

a) Vady vzniklé běžným používáním

b) Nesprávným použitím výrobku

c) Nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) Informujte nás o reklamaci e-mailem nebo písemně

2) Před odesláním zboží nás informujte mailem, jinak nebude zásilka převzata. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu a vyznačte prosím zřetelně na zásilku, že se jedná o reklamaci.

3) Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu včetně telefonního čísla

4) Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.
Kupující má právo na výměnu nebo opravu vadného zboží. Není-li ani jedno možné, lze odstoupit od kupní smlouvy, popřípadě lze dojednat slevu z kupní cenu při výskytu výrobní vady.
V případě že se jedná o zboží, které je nutné reklamovat v zahraničí, může být reklamační doba delší než 30 dnů. O té skutečnosti bychom vás předem informovali telefonicky nebo e-mailem.

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy nejdéle do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodů. O odstoupení od smlouvy musí kupující prodejce informovat výhradně pomocí formuláře „odstoupení od smlouvy“.
Vyplněný formulář zašlete mailem před odesláním zboží, jinak nebude záslika převzata. Zákazník je povinen nejpozději do 14 dní od okamžiku oznámení odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodejci. Peníze vrátí prodejce kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky nebo jinak po dohodě s kupujícím.
Současně lze snížit vrácenou částku o hodnotu, kterou zboží ztratilo běžným používáním. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající účtovat zákazníkovi náklady skutečně vynaložené na odstoupení od smlouvy.
Nelze odstoupit od kupní smlouvy u věcí, u kterých zákazník porušil hygienický obal.
Poštovné při vrácení zboží platí kupující!

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

9) NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

V případě nepřevzetí zásilky budete e-mailem informováni o srovnání nákladů vzniklých naší společnosti s expedicí vaší nepřevzaté objednávky i v případě, že již zásilka byla doposílána na naše náklady.

10) Ostatní stanovení

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11) Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?
Souhlasem udělujete společnosti AWT Servis SRO, IČO 64831965, se sídlem Pod Korábem 668 34506 Kdyně, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzni, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?
V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Vyplnění formuláře
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Další nepřímé údaje
IP adresa
Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Vyplnění formuláře – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Zasílání obchodních sdělení – V rámci oprávněného zájmu vám můžeme zasílat obchodní a marketingová sdělení na související sortiment zboží podle vaší objednávky. e-mailovoa adresa awt@awtservis.cz

Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu. V případě vytvoření objednávky budeme zpracovávat zadané osobní údaje za účelem zpracování objednávky.
Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?
Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti TBW Tomáš Barhoň

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
Požadovat přenesení údajů.
Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?
Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?
Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?
Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
MSIE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

12) Provozovatel obchodu

AWT Servis s.r.o.
Pod Korábem 668
345 06 Kdyně
Česká Republika

IČ: 64831965

Tel.: +420 379 732 502
Tel :  +420 602 169 348

Servis: +420 602 333 052
FAX: +420 379 732 158